Törvények, rendeletek

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól

85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A Tanács 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

A Tanács 338/97/EK rendeletének hatálya alá tartozó fajok listája

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

————————————-

Védett és fokozottan védett állatok listája

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok

Idegenhonos inváziós fajok