Törvények, rendeletek

Az állatkertek működését szigorú törvényi előírások szabályozzák. Az itt tartott fajok jelentős része a természetben veszélyeztetettnek számít, amely a Washingtoni Egyezmény (CITES) hatálya alá tartozik, és – függetlenül a természetvédelmi és oktatási céloktól – ugyanazok a szabályok vonatkoznak az állatkertekre velük kapcsolatban, mint bárki másra. Vagyis minden érintett állat származását és jogszerű beszerzését igazolni szükséges, azokat csak a szükséges engedélyekkel lehet szállítani és tartani. A hazai vagy európai uniós védelem alatt álló állatok esetében is meg kell felelnünk a jogszabályoknak, még a szaporításuk is csak engedéllyel végezhető. A legveszélyesebbnek minősülő állatfajokat, valamint a főemlősöket jelenleg csak állatkertek tarthatják hazánkban. Európában inváziós fajokat sem tarthatnak magánszemélyek.

Az állatkertek tehát jogosultak a fenti állatok tartásra az egyedi engedélyek birtokában. Éppen eme kiemelt szerepük miatt magának az állatkerteknek is működési engedéllyel kell rendelkezniük, és folyamatos a jelentési kötelezettségük a hatóságok felé. Szigorú feltételeknek kell megfelelniük, beleértve az állatok minimális férőhelyeit éppúgy, mint az ott állatokkal dolgozók szakképesítését. A következő linkeken az állatkertek életét meghatározó törvényeket és rendeleteket soroljuk fel az elérhetőségükkel együtt.

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól

85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A Tanács 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

A Bizottság (EU) 2019/2117 rendelete (2019. november 29.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (tartalmazza a fajok listáját)

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

————————————-

Védett és fokozottan védett állatok listája

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok

Idegenhonos inváziós fajok